واکنش بابک زنجانی به حکم اعدام خود/ من مفسد فی الارض هستم؟

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند. بابک زنجانی واکنش بابک زنجانی به حکم اعدام خود/ من مفسد فی الارض هستم؟