واکنش رسانه های خارجی به حکم اعدام بابک زنجانی

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس، حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه های خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟