واکنش کیهان به اعتراض روحانی به صالحی/ چای سبز با لیمو بخورید!

توضیح ندارد