وزارت صمت با همکاری گروه انتخاب بدنبال فعال سازی واحدهای راکد تولیدکننده لوازم خانگی است

علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از همکاری این وزارتخانه با گروه انتخاب گفت: مقرر شده با همکاری این گروه واحدهای راکد لوازم خانگی در سطح کشور فعال شده و خطوط تولید آنها احیا می شود.