وزش باد شدید در برخی استان ها/آسمان پایتخت نیمه ابری

توضیح ندارد