وزیر صمت از برنامه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا خبر داد/ پرونده متخلفان متروپل به قوه قضاییه ارسال می‌شود

کمیسیون‌های تخصصی مجلس امروز جلسه داشتند و با حضور برخی از دولتمردان موضوعات مختلف را بررسی و مصوباتی نیز داشتند.