وزیر کشور: افراد خاطی در حادثه متروپل باید به طور جدی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند

وزیر کشور با تشریح جزئیاتی از حادثه متروپل در آبادان تاکید کرد: افراد خاطی و مجرم در حادثه متروپل باید به طور جدی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.