وضع آب دو استان بحرانی است

محمد حاج رسولی ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : سه استان خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و هرمزگان نیز با تنش آبی شدید مواجهند که این تنش هم در بخش شرب و غیر شرب مشهود است. وی با اشاره به اینکه ۱۴ استان دیگر نیز با تنش آبی مواجهند، …