وطن امروز: دنبال تغییر چهره آمریکا از دشمن به کشوری قابل احترام هستند

به گزارش نامه نیوز، با فروپاشی شوروی و به تبع آن نظام دوقطبی و آغاز عصر رویایی نظم نوین و پایان تاریخ برای اردوگاه استکبار جهانی، تنها جریان مستقل و مردم محور که داعیه دار حرکت در جهت تغییر در روابط سلطه مند و غیرعادلانه بین المللی بوده، حرکتی است که با نام مقاومت شناخته می شود.
این جریان، تخیل پایان تاریخ را به سمت نبرد تمدن ها حرکت داد، چرا که تنها رقیب اندیشه ای موجود برای نظم لیبرالیستی در جهان جدید همین تفکر فطری و انسانی مقاومت بوده است. ایالات متحده نیز تمام تلاش و توان خود را مصروف سرکوب این …