وعده های اقتصادی روحانی در سال های قبل چه بود؟

دولت یازدهم در سال های گذشته سنتی را مبنی بر ارائه وعده برای هر سال داشته است که اکثرا به موارد اقتصادی و رفع رکود مربوط می شده است اما وضعیت اقتصادی که اکنون آحاد جامعه با آن دست به گریبانند، بیانگر چیز دیگری است.

به گزارش رویش نیوز دولت یازدهم را می توان به نوعی دولت وعده های اقتصادی نامید. این روزها که دولت 900 روزه شده یادآور وعده رئیس جمهور احیا اقتصاد در 100 روز و ارائه گزارش در این مدت به مردم است. ” اقتصاد را 100 روزه احیا می کنم» جمله معروف تبلیغات انتخاباتی حجت الاسلام روحانی در …