وعده های 100 روزه چه شد؟!

به گزارش نامه نیوز، “اقتصاد را 100 روزه احیا می کنم».
این جمله معروف تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود؛ وعده ای که پس از پیروزی در انتخابات نیز تکرار شد و پس از گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت یازدهم همچنان با تغییر واژه ها تکرار می شود.
واقعیت این است که پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیز مرهون و مدیون همین وعده احیای سریع اقتصاد و خروج از رکود و همچنین حل و فصل مشکلات معیشتی بود. حل پرونده هسته ای نیز مستقیما مرتبط با بهبود اقتصادی مردم بود. رای دهندگان …