ولاهوویچ: این برد تازه شروع کار یووه است

دوشان ولاهوویچ، ستاره یوونتوس، به ادامه مسیر این تیم در فصل 23-2022 بسیار امیدوار است.