وکلای بابک زنجانی سند رو کردند

به گزارش مفتاح، این روزها نام بابک زنجانی بیشتر از هر روز دیگر سر زبان ها افتاده؛ آن هم به خاطر حکم اعدامی که قاضی صلواتی پس از 26 جلسه دادگاه برای زنجانی و دو متهم دیگر پرونده (م.ش و ح.ف.ه) صادر کرده است.
بابک زنجانی که امروز دو سال و دو ماه از بازداشتش می گذرد آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، از سوی دادگاه انقلاب مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم شده است.
در پرونده 209 جلدی بابک زنجانی که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادستانی شده، …