پاسخ دختر ماهاتیر محمد به توئیت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مارینا ماهاتیر دختر ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با انتقاد از شرایط سیاسی فعلی مالزی نوشت: هر کسی را مردم نخواهند، باید کنار برود!