پاسخ هیات رییسه فدراسیون دادکان به مایلی کهن: درآمدتان از رای دادن به احمدی نژاد چقدر بود؟

به گزارش ورزش 11، پس از اظهارات تند محمد مایلی کهن علیه محمد دادکان و هیات رییسه فدراسیون فوتبال در آن زمان، این اعضا با انتشار بیانیه ای پاسخ مدیر فنی سابق تیم امید را دادند.
در این بیانیه آمده است: “با عنایت به اظهارات آقای مایلی کهن مبنی بر سیاسی بودن فدراسیون فوتبال در دوره ریاست برادر ارزشمندمان جناب آقای دکتر دادگان و ذکر اسامی هیات رییسه بدین وسیله بار دیگر اعلام می کند که کلیه اقدامات هیات رییسه فقط در راه اعتلا و رشد فوتبال کشور بوده که کسب موفقیت های ارزشمند در طول دوره ریاست جناب …