پاسخ پسابرجامی بازار ارز و مسکن به ادعاهای اقتصادی دولت

یک روزنامه اصلاح طلب با اشاره به داغ بودن بازار خرید ارز و طلا و در مقابل رکود بازار مسکن پاسخ ادعاهای اقتصادی دولت را داد. رونق خرید طلا و ارز با تلقی گران شدن در آینده خلاف ادعای دولت را ثابت می کند.