پایان آرزوهای یک پوست فروش/ثروت افسانه ای به بابک کمکی نکرد

وکیل ملت: داستان بابک زنجانی از زمانی داغ شد که شایعه بدهی چندین میلیاردی وی دهان به دهان چرخید و بعدها رسانه ای شد. پس از مدتی، این شایعه ها در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شد و وزیر نفت نیز بدهی دومیلیارد دلاری او را تأیید کرد.