پایه های ایده احمدی نژاد بازهم روی هوا می ماند؟

اقتصادنیوز: رییس شورای شهر قم می گوید دولت متعهد شده تمام بار مالی تکمیل پروژه مونوریل قم را بپردازد .