پاییز خوب مسکن 95

بخش مسکن در سال 94 حال و هوای خوشی نداشت؛ با این حال تعداد معاملات مسکن از پاییز به بعد روند صعودی به خود گرفت اما هنوز معاملات این بخش بهاری نشده و کارشناسان معتقدند قاصدک های خوش خبر، پاییز سال 95 وارد مسکن می شوند.
به گزارش (ایسنا)، پس از امضای برجام انتظار عمومی این بود که رکود از مسکن رخت ببندد و برخی در این میان نگران افزایش قیمت بودند. در این بین دغدغه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پول در خصوص جهش ناگهانی قیمت مسکن از همه بیشتر بود. به همین دلیل از ابتدای دی ماه به طور مداوم اعلام می کرد “قیم …