پرستویی: سیمرغ؟! آن هم از نوع مصلحتی اش! مال شما!

کارگردان فیلم سینمایی “بادیگارد» گفت: پرویز پرستویی یکی از افراد سوپراستار است و به تعبیر من پرویز پرستویی همانند ستاره بزرگی در سینمای ایران است.