پرسپولیس باید دو سال محروم شود

سعید عباسی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: هواداران ما در یک مسابقه سنگی را پرتاب کردند که حتی تا کنار زمین هم نرسید ولی یک جلسه محرومیت برای مان در نظر گرفتند. اگر اینطور است که باید پرسپولیس را به خاطر اتفاقات روز گذشته دو، سه سال از حضور هوادارانش محروم کنند.