پرونده ای در باره ضرب و شتم خبرنگار در ارومیه تشکیل نشده است

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره ضرب و شتم یک خبرنگار در جریان افشای فیلم اظهارات جنجالی یک نماینده مجلس در میدان انقلاب ارومیه، گفت:
در این رابطه پرونده ای تشکیل نشده است.
توکل حیدری گفت: یا این اتفاق صورت نگرفته که ما نیز در شهر آن را نشنیده ایم که چنین اتفاقی افتاده باشد یا اگر رخ داده شکایتی مطرح نشده است.
وی اضافه کرد: دادگستری و دادسرا تا زمانی که شکایتی نشود و جنبه عمومی نداشته باشد تشکیل پرونده نمی دهد و تعقیب نمی کند.
این مسئول عالی قضایی استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در آخرین …