پزشکیان : باید برجام را بپذیریم / این برجام از برجام دولت قبل ضعیف‌تر است

جماران نوشت : نماینده تبریز در مجلس گفت : چرا سفره مردم را رنگین‌ نمی‌کنید؟! مگر در دور قبل نمی گفتند برجام را باید پاره کرد و خیانت است؛ پس چرا امروز خیانت را ادامه می‌دهید، در حالی که سفره مردم بی‌رنگ‌تر شده است؟!