پس از ابلاغ حکم اعدام قطعا اعتراض خواهیم کرد!

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد.