پس از 51 سال؛ آغاز سری A بدون تساوی!

هفته اول رقابت‌های سری A ایتالیا برای اولین بار پس از 51 سال بدون حتی یک تساوی به پایان رسید.