پشت پرده هو شدن های ستارگان رئال مادرید

به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، کریستیانو رونالدو شنبه در بازی ر ئال ماد رید و سلتاویگو به جمع ستارگان ر ئال ماد رید پیوست که توسط هواداران هو شدند. خیلی از بازیکنان مادرید از این سوت های اعتراض آمیز در امان نماندند اما برخی از بازیکنان به علت صحبت هایشان درباره باشگاه و یا عملکردشان، خشم هو اد ا ران را بر انگیختند.
زین الدین زیدان در این باره گفت: من را نیز هو کردند. در ادامه دلایل هو شدن برخی از ستاره های مادرید اشاره می شود.
آلفردو دی استفانو
حضور دی استفانو در تبلیغ جوارب زنانه، جنجال …