پلاکارد جالب در حاشیه سفر روحانی به یزد (تصویر)

طی سفرهای رئیس جمهور دولت یازدهم به استان های مختلف و استقبال دانش آموزان از وی، این شائبه ایجاد شده بود که مدارس با تعطیل کردن کلاس های درس دانش آموزان را مجبور به حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور می کنند.