پنجمین بازارچه ی هنری آسمان تبریز به استقبال بهار می رود

نصر: هنرمندان جوان بازارچه ی هنری آسمان تبریز در پنجمین نمایشگاه خود با برپایی فروش ویژه به استقبال بهار می رود.