پوستر جالب روز جهانی زن در توئیتر منتسب به مقام معظم رهبری+عکس

به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می شود. در این روز بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.
به مناسبت فرا رسیدن این روز در توئیتر منتسب به مقام معظم رهبری پوستری منتشر شد که نشان از عدم تساوی حقوق زن و مرد در کشورهای غربی دارد:

در این توئیت نوشته شده است که اساس …