پوستر/ وعده های یک رئیس جمهور!

عدم تحقق وعده های انتخاباتی روحانی و مشکلاتی که حل شدن آن ها را وابسته به مذاکرات هسته ای و اجرای برجام می دانست موجی از دلسردی را در میان مردم نسبت به دولت یازدهم ایجاد کرده است.