پوشیدنی جدید تویوتا به نابینایان کمک می کند تا محیط اطرافشان را با دوربین ببینند

ICTPRESS – دانشمندان بتدریج در حال کشف و گسترش راههای درمانی برای نابینایان هستند و تاکنون به موفقیتهایی هم دست پیدا کرده اند.