پول بیت المال با اعدام زنجانی و بدون محاکمه چهره های پشت پرده برنمی گردد

قلم نیوز: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: با این وضعی که محاکمه زنجانی انجام شده و نامی از افراد دست اندرکار و مسئولان در دادگاه به میان نیامده، بعید می دانم که دست ما به جایی بند شود و بیت المال بازگردانده شود.