پیدا و پنهان «ختنه زنان» به روایت مولف مهابادی کتاب «به نام سنت»

پایگاه خبری- تحلیلی زریان؛ ختنه دختران، سنتی که در مناطقی از روستاهای غرب و جنوب کشور دیده می شود و بسیاری از فعالین مدنی ، فعالین حقوق زنان و کودکان را بر آن داشته تا به ریشه کن کردن این سنت کمک کنند. در همین راستا “کامیل احمدی» پژوهشگر و مردم شناس، پژوهشی جامع در زمینه ختنه زنان در ایران انجام داده است که در قالب یک کتاب با عنوان “به نام سنت» همراه با فیلمی مستند به همین نام در کتابخانه ملی کشور، شهرستان مهاباد، کافه کال سنندج و در آذرستان کتاب کرمانشاه نیز رونمایی می گردد.خبرنگار کردپرس در گ