پیشروی کردهای سوریه در حومه حسکه و رقه

مرکز هماهنگی روسیه در پایگاه حمیمیم تاکید کرد که تروریست های داعش که در ترکیه هستند، برای حمله به شهر قامشلی در سوریه آماده می شوند.