پیشنهاد داوداوغلو به ترک ها برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری تبریز، شیراز و اصفهان

چکیده: نخست وزیر ترکیه بر لزوم رفع مشکل بوروکراسی در قرارداد تجارت ترجیحی تهران- آنکارا تاکید کرد و به سرمایه گذاران ترک پیشنهاد کرد در بخش گردشگری تبریز، شیراز و اصفهان سرمایه گذاری کنند.