پیش بینی 941 ریال سود به ازای هر سهم سیمان خاش در سال آتی

شرکت سیمان خاش در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ 117 میلیارد و 588 میلیون ریال سود برای پایان دوره در حساب های خود پیش بینی کرد که نسبت به سال 94 معادل 51 درصد کاهش را نشان می دهد.
به گزارش سیمان خبر و به نقل از سنا، شرکت سیمان خاش صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.
بر اساس این گزارش این شرکت اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده، مبلغ 929 میلیارد و 620 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خواهد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن، سود …