چرا بابک زنجانی اعدام می شود؟

تا به امروز پوتین را از ثروتمند ترین مردان جهان می شناختید اما آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که ثروتمندترین مرد ایرانی چرا اعدام می شود؟!
هدی سادات پاک نهاد-بخش سیاست تبیان

او کسی است که ساعت مچی ۱۳۰ هزار درهمی (رقمی معادل 105 میلیون تومان) دستش می کند، مرسدس بنز ۵۰۰ اس ال سیاه می راند (در ایران این مرسدس حدود 630 میلیون تومان قیمت دارد) و یک باشگاه فوتبال دارد.وی مدعی است که با گذشت فقط چند سال توانسته است در سن ۴۳ سالگی به سرمایه ای بالغ بر ۰۰۰ . ۰۰۰٫ ۰۰۰٫ ۰۰۰٫ ۲۵ تومان دست یابد و این موفقی …