چرا زمین از فضا آبی به نظر می آید؟

مریخ سیاره ای سرخ است؛ ماه خاکستری، زحل طلایی و خورشید هم با نور سفید رنگ خیره کننده اش شهرت دارد.
اما سیاره ما زمانی که از اعماق فضا به آن نگریسته شود، خواه مدار پایینی زمین و خواه در مرز منظومه خورشیدی، به رنگ آبی دیده می شود. چرا اینگونه است؟ چرا زمین آبی است؟ برای یافتن پاسخ این سوال بهتر است کمی در جزئیات این سیاره و آنچه پیش رویمان قرار می گیرد دقیق تر شویم.
همانطور که می دانید کل این سیاره آبی رنگ نیست. خود ابرهایی که بر فراز آسمان آن دیده می شوند سفید رنگ هستند و نور سفید رنگی را منعکس می …