چرا فقر همچنان باقیست؟

فرارو- کامران پرهوده*؛ نیمه های اسفند ماه به دو دلیل مترادف با نام کمیته امداد امام خمینی(ره) است؛ اول فرارسیدن 14 اسفند سالگرد تاسیس این نهاد و دوم برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای پایانی سال.
14 اسفند 1357 در حالیکه تنها 22 روز از 22 بهمن میگذشت این نهاد حمایتی به دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی تاسیس گردید تا در راستای خدمت به محرومین و رفع فقر گام بردارد.
در سی و هفتمین سالگرد تاسیس این نهاد اجتماعی و علیرغم دامنه گسترده فعالیتهای آن–که متاسفانه در طول سالیان، مشمول ضعف اطلاع رسانی نیز بوده است – …