چرا وقوع حوادث مرگبار در چین شایع است؟

پیدا شدن جسد یک زن چینی داخل آسانسور ساختمان مسکونی و سهل انگاری مسئول آن در کنترل وضعیت آسانسور انتقادهایی را در این کشور به دنبال داشته است.