چرا 8 مارس روز جهانی زن است؟ + تصاویر

آنچه امروز تحت عنوان حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان شناخته می شود، در کمتر از 100 سال قبل آرزویی بود که جنبش های حقوق زنان برای رسیدن به آن مبارزه می کردند.