چغاله بادام کیلویی 100 هزار تومان

به گزارش سراج24 ، چغاله بادام یکی از نوبرانه بهار است که گاها زمستان به استقبال بهار می آید امسال هم این نوبرانه با رقمی بیشتر از تورم به بازار آمد.
امسال قیمت چغاله بادام در سطح شهر کیلویی 100 هزار تومان به فروش می رسد البته این قیمت
بر اساس اندازه و نداشتن گران تر هم می شود.
لازم به ذکر است که این میوه بیشتر توسط دوره گردها به فروش می رسد.