چغاله بادام 100 هزار تومانی در بازار

چغاله بادام یکی از نوبرانه بهار است که گاها زمستان به استقبال بهار می آید امسال هم این نوبرانه با رقمی بیشتر از تورم به بازار آمد.
امسال قیمت چغاله بادام در سطح شهر کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسد البته این قیمت
بر اساس اندازه و کیفیت گران تر هم می شود.
لازم به ذکر است که این میوه بیشتر توسط دوره گردها به فروش می رسد.
باشگاه خبرنگاران جوان