چهاردهمین سالگرد شکست تاریخی رئال در فینال کوپا

مرجع خبری رئال مادرید : درست 14 سال پیش در چنین روزی در حالی که فدراسیون تصمیم گرفته بود به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس رئال فینال کوپا را زودتر از موعدمیان رئال و دپور برگزار کند یک رسوایی تاریخی در برنابئو به بار آمد.
رئال با فیگو و زیدان در مقابل دپورتیوویی قرار گرفت که آن روزها خیلی آماده بود. دپور در آن بازی بهتر بازی کرد و برد . دو گل زودهنگام سرجیو و تریستان تیم دل بوسکه را مات کرد. رائول جواب یکی از گلها را داد اما کافی نبود و رئال شکست خورد.