چهار رکورددار فعلی گلزنی از روی ضربات آزاد در لالیگا

طرفداری – کریستیانو رونالدو با به ثمر رساندن 19 گل از روی ضربات آزاد، در میان بازیکنانی که در حال حاضر در لالیگا بازی می کنند، رکودردار است.