چوب خط پرسپولیس در اداره مالیات پر شد

باشگاه پرسپولیس برای حل مشکل مالیاتی و خروجی چند بازیکن خود به خاطر حضور در اردوی عمان باید مبالغی از بدهی های خود را پرداخت کند و دیگر سپر تعهد پرداخت حلال مشکلات نخواهد بود.