کارشناسی: رئال دنبالِ جانشینِ زیدان

دو ماه بیشتر از نشستنِ زین الدین زیدان رویِ نیمکتِ رئال مادرید نمی گذرد، اما آینده یِ زیزو در سانتیاگو برنابئو خیلی زود زیرِ سوال رفته است
گیوم بلگه
امیدهایِ رئال برایِ کسبِ تنها دومین قهرمانیِ لا لیگا در هشت سالِ اخیر، با توجه به نتایجِ ضعیفِ هفته یِ گذشته، و به رغمِ پیروزیِ پرگلِ دیشب، بسیار کم رنگ است. برایِ همین فلورنتینو پرز تصمیم گیریِ نهایی در موردِ سرنوشتِ زیدان را به بعد از چمپیونز لیگِ امسال موکول کرده است. اگر زیدان موفق شود یازدهمین قهرمانیِ رئال در اروپا را به دست بیاورد، پرز شاید وقتی …