کاشت نهال به یاد شهدای مدافع حرم

ایرانا :معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 از کاشت نهال به یاد شهدای مدافع حرم همزمان با روز درختکاری در این منطقه خبر داد.