کاغذ تولید داخل در آستانه ورود به بازار نشر

مدیر عامل کارخانه مازندران گفت: از شهریور ماه هزار تن کاغذ چاپ و تحریر برای استفاده ناشران کشور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.