کاهش 8 درصدی مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی سمنان

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان از کاهش 8 درصدی مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان خبر داد.